Kontakt

Jerzy Oreszczuk
Zawada Nowa 9
26-720 Policzna
tel.(48) 62 11 406; 603 272 852
E-mail: jerzyoreszczuk@ogrodnick.pl
Siewka 'Shigitatsu Sawa’